WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

10 Sept 2014

ಸಾಕ್ಷರ ತರಗತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿನಾಂಕ 06-08-2014 ರಂದು ಪಂಚಾಯತ್  ಸದಸ್ಯೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭ ಅವರಿಂದ ಜರಗಿತ್ತು


ಪ್ರೀತೇಶ್ (ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ)
ಶಾಲಾ ಮಿನಿ ಸರಕಾರ 
ರಕ್ಷಿತ(ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ )

ಫಾತಿಮತ್  ಸುಹೈಲ (ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ)