WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

15 Mar 2017

ಶಾಲಾ ವಿಕಸನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 


ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಶಾಲಾ ವಿಕಸನ ಸಮಿತಿ  ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡು ಸದಸ್ಯರು , ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ  ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು , ಮಾತೃ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು , ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. 12 Mar 2017

ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಮ  ಮತ್ತು  ಸೆಮಿನಾರು 
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಮ  ಸಭೆ . ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.