WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

4 Feb 2017

ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ  ಪಿಲಿಕುಳ , ನಂದಿನಿ ಡೈರಿ , ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್  , ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ , ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.