WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

28 Jul 2015

A big salute to Dr A.P.J ABDUL KALAM

ಡಾ ।ಎ . ಪಿ . ಜೆ  ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ  ಅವರಿಗೆ  ಭಾವನಮನ ....... 

15 Jul 2015

ಶಾಲಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೧೫-೧೬


10 Jul 2015

ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರ೦ಭ

ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಹಾಜರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು