WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

4 Oct 2014

ಪಂಚಾಯತ್  ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಅವರು  ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗ್ ನ್ನು

                    ದಿನಾಂಕ 30-09-2014ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು  


                    

No comments:

Post a Comment