WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

16 Nov 2014

CHILDREN'S DAY CELEBRATION ON 14-11-2014

ಮಕ್ಕಳ  ದಿನಾಚರಣೆ  ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಸಾಕ್ಷರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ  ಪರೀಕ್ಷೆ  ಮತ್ತು  ಓದುವ  ಸ್ಪರ್ಧೆ  ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು .. ವಿಜೇತ  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಬಹುಮಾನ  ನೀಡಲಾಯ್ತು ..
ಸಾಕ್ಷರ  ಮಕ್ಕಳಿಂದ  ಬಾಲಸಭೆ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ನಿರೂಪಣೆ  ನಡೆಯಿತು  .. ಮಕ್ಕಳಿಂದ  ವಿವಿಧ  ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು   ಜರಗಿದವು .


No comments:

Post a Comment