WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

12 Jan 2015

NATIONAL YOUTH DAY ON JANUARY 12


ಸ್ವಾಮಿ  ವಿವೇಕಾನಂದರ  ಜನ್ಮದಿನದನ್ಗವಾಗಿ  ಮಕ್ಕಳಿಂದ  ವಿವಿಧ  ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು  ಜರಗಿದವು . ವಿವೇಕಾನಂದರ  ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಮನವರಿಕೆ  ಮಾಡಲಾಯಿತು

No comments:

Post a Comment