WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

5 Sept 2015

TEACHERS DAY 2015

ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ  ಅಂಗವಾಗಿ ೪-೦೮-೨೦೧೫ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು   ಡಾ ।ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್  ಅವರಿಗೆ  ಪುಷ್ಪನಮನ  ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು . ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು . 

No comments:

Post a Comment