WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

6 Jun 2016

  •  ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ     ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು  ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪರಿಸರ ದಿನದ  ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ  ನಾಟಕಗಳನ್ನು   ಆಡಿಸಲಾಯಿತು 

No comments:

Post a Comment