WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

17 Nov 2022

'ಕೇರಳ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ _ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಚೆ

'ಕೇರಳ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ  ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 'ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯು ದಿನಾಂಕ 08/11/2022 ನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜಿಬೈಲಿನಲ್ಲಿ  ಜರಗಿತು. 

 

No comments:

Post a Comment