WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

26 Jun 2015

ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಮಹಾಸಭೆ 

ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ  ರೂಪೀಕರಣದ ಮಹಾಸಭೆಯು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು . ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ  ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ ಸೋಜ ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು . 

No comments:

Post a Comment