WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

3 Jun 2015

PRAVESHOTHSAVA 2015-16೨೦೧೫-೧೬ ನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೆಶೋತ್ಸವವು  ಸಡಗರದಿಂದ  ಜರಗಿತು. ನವಾಗತ  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಪುಗ್ಗೆ  ಆಟಿಕೆ ನೀಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು . ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ನೆರವೇರಿಸಿದರು .

No comments:

Post a Comment