WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

8 Aug 2016

  ರಕ್ತ ಗುಂಪು ಪರಿಶೋಧನಾ ಶಿಬಿರ 

        ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಕ್ತ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ  ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ  ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ  ಡಾ  ಅಬ್ದುಲ್  ಹಮೀದ್  ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತಗುಂಪಿನ  ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

No comments:

Post a Comment