WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

15 Aug 2016

 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ  ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು  ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಆಳ್ವಾರವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿ  ಕೊಟ್ಟರು 

No comments:

Post a Comment