WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

27 Jan 2017

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ  ಯಜ್ಞ 


ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯಜ್ಞದಂಗವಾಗಿ  ಮಾನವ ಸಂಕೋಲೆ   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು  ಈ  ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ  ಶಾಲಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು 

No comments:

Post a Comment