WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

12 Mar 2017

ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಮ  ಮತ್ತು  ಸೆಮಿನಾರು 
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಮ  ಸಭೆ . ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. 


No comments:

Post a Comment