WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

21 Jun 2017

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ          .   
 ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಜೈಶಂಕರ.ವಿ.ಜಿ. ಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ  ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.  .

No comments:

Post a Comment