WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

9 Jul 2017
                               ಸುರೇಶ ಬಂಗೇರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಭಡ್ತಿ

 ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾತೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

No comments:

Post a Comment