WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

21 Jul 2022

ಸಹಕಾರ

 ಇಂದು 22/07/2022ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ  ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯ ಆಯಿಷ ಮುನವರ,  ಮೊಯ್ದೀನ್ ಶುಹೈದ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ಶಮ್ನ ಫಾತಿಮಾಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಶಾಲಾ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

No comments:

Post a Comment