WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

21 Jul 2022

ಚಾಂದ್ರ ದಿನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

 ಇಂದು ಚಾಂದ್ರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಸಿದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು.    ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂದ್ರದಿನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ   ಸ್ಪರ್ಧೆ     ಯಲ್ಲಿ  ವಿಜೇತರಾದವರು.

ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂದ್ರದಿನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ   ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು.
Diyaan first prize
Thanvith second prize ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ🌹🌹🌹ಇಂದು ಚಾಂದ್ರದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು.
First prize .shubhith
Second prize. Moideen Rifan💐💐💐           

No comments:

Post a Comment