WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

21 Jul 2022

ಗಣಿತ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

 ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಬಂಗೇರ ಸರ್ ಅವರು ಗಣಿತ  ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮಮತ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು.                                        *
ಗಣಿತ ಕಬ್ಬಿನ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ಹಸನ್ ಅರ್ಫಾಜ್  ಮತ್ತು ಉಪಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿ ಶಮ್ನ ಫಾತಿಮಾ  ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು.*

No comments:

Post a Comment