WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

14 Jun 2022

ಪಾಯಸದೂಟ

 ಮಾಜಿ ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಶೋಧ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ತಮ್ಮ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಯಸದೂಟವನ್ನು ಇಂದು ವಿತರಿಸಿದರು.


No comments:

Post a Comment