WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

17 Jun 2022

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ

 ತರಗತಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಸನ್ ಅರ್ಫಾಝ್No comments:

Post a Comment